نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : سرمربی کرمانشاهی تیم کیک بوکسینگ کارگران ایران از کسب 2 مدال برنز توسط ورزشکاران کرمانشاهی حاضر در مسابقات قهرمانی کارگران جهان خبر داد. 12/22/1396 - 09:56
اشتراک در کیک بوکسینگ - کارگران جهان - رضا مرادی