نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : رئیس هیات ورزش های ناشنوایان استان کرمانشاه از دعوت 4 ورزشکار و یک مربی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان کشور خبر داد. 12/20/1396 - 13:03
اشتراک در کشتی ناشنوایان - مسابقات جهانی روسیه- اردوی تیم ملی کشتی