نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه شهرستان صحنه از قهرمانی تیم رزمی استان کرمانشاه در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان بسیجی کشور که به میزبانی سپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد، خبر داد. 12/19/1396 - 09:31
اشتراک در سپاه ناحیه صحنه - مسابقات کیک بوکسینگ کشور - بانوان بسیجی ورزشکار