نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه از افتتاح پیست دوچرخه سواری شهر کرمانشاه در محل پارک شبدیز واقع در بزرگوراه غربی کرمانشاه در روزهای آینده خبر داد. 12/17/1396 - 13:47
اشتراک در دوچرخه سواری - هیات دوچرخه سواری کرمانشاه - جلال عزیزی