نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : تازه ترین رنکینگ بانوان کاراته کا حاضر در سوپر لیگ کشور اعلام و 2 ورزشکار بسیجی کرمانشاهی در صدر اوزان آزاد و 68 کیلوگرم قرار گرفتند. 10/21/1396 - 09:21
اشتراک در کاراته - بهنوش نجفی - محدثه آقایی