نمایش 1 - 1 از 1
ناکامی مطلق بوکس کرمانشاه در مسابقات انتخابی تیم ملی/ مرصاداسپورت : مسابقات انتخابی و درون اردویی تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران با حضور 42 ورزشکار در 10 وزن برگزار شد که در این میان چهار بوکسور کرمانشاهی حاضر با قبول شکست برابر حریفان خود از عضویت در تیم ملی بازماندند. 10/20/1396 - 12:19
اشتراک در بوکس - تیم ملی - بوکس کرمانشاه