نمایش 1 - 1 از 1
رئیس فدراسیون دو و میدانی: مرصاداسپورت : رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: یکی از برنامه هایی که در فدراسیون آغاز شده و حتما ادامه پیدا می کند اعزام مربیان سازنده در رده های سنی پایه همراه با ورزشکاران به مسابقات برون مرزی است. 10/19/1396 - 14:55
اشتراک در دو و میدانی - فدراسیون دو و میدانی - مجید کیهانی