نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت: مجمع انتخاباتی هیات دو و میدانی استان کرمانشاه برگزار و "احمد روشن زاده" به عنوان رئیس جدید این هیات انتخاب شد. 10/19/1396 - 14:07
اشتراک در مجمع انتخاباتی دو و میدانی- احمد روشن زاده - رئیس فدراسیون دو و میدانی- مجید کیهانی