نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : معاون تربیت بدنی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از قهرمانی تیم تکاور سپاه استان در مسابقات سه گانه قهرمانی کشور خبر داد. 10/18/1396 - 10:18
اشتراک در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه - سرهنگ حسین نوری- تربیت بدنی سپاه