نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/مسعود اسماعیلی مرصاداسپورت : 50 سال از مرگ جهان پهلوان "غلامرضا تختی" می گذرد و در این همه سال همواره نامش به نیکی برده شد تا امروز به این یقین برسیم که این اسطوره بزرگ، فراموش شدنی نیست و هرگز نمی میرد. 10/17/1396 - 09:11
اشتراک در جهان پهلوان تختی - اسطوره ورزش ایران - کشتی