نمایش 1 - 2 از 2
مرصاداسپورت : رئیس هیات کاراته استان کرمانشاه از شرکت سه کاراته کا بسیجی کرمانشاهی در سومین مرحله لیگ جهانی هلند خبر داد. 12/22/1396 - 13:54
مرصاد اسپورت : رئیس هیات کاراته استان کرمانشاه از اعزام 2 کاراته کا کرمانشاهی به رقابت های لیگ جهانی این رشته در ژاپن خبر داد. 09/02/1396 - 13:35
اشتراک در کاراته - لیگ جهانی - هیات کاراته کرمانشاه