نمایش 1 - 1 از 1
وبلاگ ورزش دوستان؛ مرصاد اسپرت: برخی از مادران قبل از بارداری به طور حرفه ای و نیمه حرفه ای ورزش می کنند اما برخی دیگر آن چنان با ورزش رابطه خوبی ندارند . هر دو گروه مادران پس از بارداری دیگر نمی توانند مانند شرایط پیش از بارداری عمل کنند. 02/18/1395 - 13:06
اشتراک در ورزش و حاملگی