نمایش 1 - 1 از 1
رییس هیات اسکیت استان کرمانشاه: مرصاد اسپرت: رییس هیات اسکیت استان کرمانشاه از راه اندازی 3 پیست اسکیت در سطح پارک های شهرستان کرمانشاه خبر داد. 02/07/1395 - 09:33
اشتراک در پارک های شهرستان کرمانشاه