نمایش 1 - 4 از 4
مرصاد اسپرت: مراسم استقبال از قهرمانان و دست اندرکاران ورزش کشور با حضور مسئولین ورزشی استان در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد. 02/21/1395 - 18:10
در راستای بازدید از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه؛ مرصاد اسپرت: یکصد نفر از ورزشکاران، قهرمانان و دست اندرکاران ورزش کشور از فردا به مدت سه روز از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید می کنند. 02/20/1395 - 13:01
در اردیبهشت ماه سالجاری؛ مرصاد اسپرت: مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمانشاه گفت: یکصد نفر از ورزشکاران، قهرمانان و دست اندرکاران ورزش کشور 21 اردیبهشت ماه سالجاری از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید می کنند. 01/22/1395 - 12:41
به همت سازمان بسیج ورزشکاران؛ مرصاد اسپرت: قهرمانان و نخبگان بسیجی ورزشکار کرمانشاهی به مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان راهیان نور اعزام شدند. 12/01/1394 - 09:35
اشتراک در اردوی راهیان نور